03 WORKSHOP

Broj radionice: 1

 
Datum: 13.9.2023.
 
Lokacija: Miljana, Zagorska Sela, Hrvatska
 
Broj sudionika: 31
 

Dnevni red radionice (ako je primjenjivo):

a. Pozdravne riječi Ksenije Krivec Jurak, predsjednice Lokalne akcijske grupe Zagorje-Sutla i Hrvoja Novaka, voditelja Lokalne akcijske grupe Zagorje-Sutla.

b.Upoznavanje sudionika s projektom Circular.rur te dosadašnjim aktivnostima i rezultatima

c. Upoznavanje sudionika s konceptom kružnog gospodarstva, njegovim učincima, prednostima i značajem u današnjem svijetu

d. Rasprava o novim modelima i pristupima kružnom gospodarstvu

e. Zaključci

 

Kratak opis radionice:

Sudionici su razmišljali o političkim mjerama, ekonomskim poticajima i kampanjama za podizanje javne svijesti kako bi potaknuli široko usvajanje. U biti, rasprava je pružila platformu za oblikovanje budućnosti cirkularnog gospodarstva, naglašavajući kolektivnu odgovornost za istraživanje inovativnih modela koji nas mogu potaknuti prema održivijem i cirkularnijem društvu. Sve u svemu, rasprava o novim modelima i pristupima kružnom gospodarstvu otkrila je kolektivni entuzijazam za transformativne promjene. Sudionici su strastveno istraživali inovativne strategije, naglašavajući ključnu ulogu suradnje, tehnologije i principa kružnog dizajna. Razmjena ideja naglasila je nužnost poticanja kružnih praksi i istaknula potencijal za održiviju budućnost. Dok prolazimo kroz složenost upravljanja resursima, kružno gospodarstvo se pojavljuje kao rješenje koje obećava, potičući pomak prema učinkovitosti, smanjenom otpadu i većoj odgovornosti prema okolišu. Spremnost da se prihvati tehnološki napredak i integriraju kružna načela u dizajn proizvoda signalizira pozitivnu putanju. Zaključno, diskurs označava zajedničku predanost ponovnom osmišljavanju naših ekonomskih sustava i prihvaćanju cirkularnosti kao kamena temeljca odgovornih i naprednih praksi. Dobiveni uvidi postavljaju temelje za nastavak suradnje i djelovanja, vodeći nas prema otpornijoj i cirkularnijoj globalnoj (i ruralnoj) zajednici.