Skip to content

Partneri

AFIPRODEL je neprofitna organizacija profesionalaca u području lokalnog razvoja. Njegovi su ciljevi promicanje resursa regije Galicije za postizanje globalnog gospodarskog, društvenog, ekološkog, skladnog i održivog razvoja te obrane i upravljanja interesima svojih suradnika, kao i promicanja društvenog priznanja lika stručnjaka za lokalni razvoj.

Ova organizacija shvaća lokalni razvoj kao širi i inkluzivniji koncept od lokalnog gospodarskog razvoja. Načini za postizanje ovog cilja uključuju: otkrivanje i promicanje novih mogućnosti na području; promicanje održivog lokalnog razvoja; upravljanje i promicanje lokalnih razvojnih inicijativa; istraživanje i planiranje projekata i aktivnosti povezanih s razvojem teritorija; vrednovanje znanja i znakova kulturnog identiteta; povećanje zapošljavanja skupina u nepovoljnom položaju; promicanje međunarodne suradnje kao pojma solidarnosti te promicanje razmjene iskustava i zajedničkih projekata s drugim područjima.

AFIPRODEL čini mreža od više od 80 profesionalaca i stručnjaka iz područja lokalnog razvoja, a većina članova djeluje u javnom sektoru, uglavnom u općinama u Galiciji.

Oni dijele znanja, tehnike i modele te spajaju sve vrste resursa kako bi povećali produktivnost i rezultate.

AFRIPRODEL sudjeluje u raznim projektima vezanim uz inovacije, kulturu, lokalni razvoj itd.

AFIPRODEL je neprofitna organizacija profesionalaca u području lokalnog razvoja. Njegovi su ciljevi promicanje resursa regije Galicije za postizanje globalnog gospodarskog, društvenog, ekološkog, skladnog i održivog razvoja te obrane i upravljanja interesima svojih suradnika, kao i promicanja društvenog priznanja lika stručnjaka za lokalni razvoj.

Ova organizacija shvaća lokalni razvoj kao širi i inkluzivniji koncept od lokalnog gospodarskog razvoja. Načini za postizanje ovog cilja uključuju: otkrivanje i promicanje novih mogućnosti na području; promicanje održivog lokalnog razvoja; upravljanje i promicanje lokalnih razvojnih inicijativa; istraživanje i planiranje projekata i aktivnosti povezanih s razvojem teritorija; vrednovanje znanja i znakova kulturnog identiteta; povećanje zapošljavanja skupina u nepovoljnom položaju; promicanje međunarodne suradnje kao pojma solidarnosti te promicanje razmjene iskustava i zajedničkih projekata s drugim područjima.

AFIPRODEL čini mreža od više od 80 profesionalaca i stručnjaka iz područja lokalnog razvoja, a većina članova djeluje u javnom sektoru, uglavnom u općinama u Galiciji.

Oni dijele znanja, tehnike i modele te spajaju sve vrste resursa kako bi povećali produktivnost i rezultate.

AFRIPRODEL sudjeluje u raznim projektima vezanim uz inovacije, kulturu, lokalni razvoj itd.

Hamburški institut međunarodne ekonomije (Hamburgische WeltWirtschaftsInstitut, HWWI) je neovisan, privatno financiran ekonomski istraživački institut sa sjedištem u Hamburgu. Jedini dioničar HWWI-a je Gospodarska komora Hamburga. Nadalje, Sveučilište Helmut Schmidt (HSU) je pridruženi znanstveni partner Instituta. U okviru te suradnje HSU preuzima znanstveno vođenje HWWI-a. U svojoj funkciji instituta za ekonomska istraživanja, HWWI pruža platformu na kojoj se znanstvenici, političari, poduzetnici, udruge i zainteresirana javnost mogu umrežiti i raspravljati o budućim ekonomskim izazovima kako bi se iznašla moguća rješenja. U svom vlastitom istraživačkom radu, HWWI se prvenstveno fokusira na globalna ekonomska pitanja, kao što su istraživanje posljedica onečišćenja okoliša i klimatskih promjena, uzroka i posljedice međunarodnih migracijskih tokova, odnosno odrednice globalnog gospodarskog rasta. HWWI je predan ekonomskoj politici utemeljenoj na dokazima. Istraživanja temeljena na dokazima zahtijevaju da se preporuke za djelovanje ekonomske politike izvode na temelju primjereno prikupljenih podataka. U tu svrhu, koriste se ekonometrijske metode iz različitih područja. Trenutna područja istraživanja HWWI-a su: poslovni ciklus i rast, okoliš i klima, migracija i integracija, prostorna ekonomija.Meath County Council (Vijeće okruga Meath) je tijelo odgovorno za lokalnu upravu u okrugu Meath, Irska. Kao okružno vijeće, njime upravlja Zakon o lokalnoj samoupravi iz 2001.

Vijeće je odgovorno za stanovanje i zajednice, ceste i prijevoz, urbano planiranje i razvoj, kulturu i okoliš. Ima 40 izabranih članova. Izbori se održavaju svakih pet godina i provode se jednim prenosivim glasom. Predsjednik vijeća ima zvanje Cathaoirleach (Predsjedavajući). Administraciju okruga vodi izvršna direktorica Jackie Maguire. Grad okruga je Navan.

 

Klimatske promjene su stvarnost i lokalne vlasti kao što je Vijeće okruga Meath na udaru su nagle potrebe za prilagodbom klimi i ublažavanju klimatskih promjena u Irskoj. Iako smo odgovorni za emisije, također utječemo na područja kao što su energija, gospodarenje otpadom, kvaliteta zraka, bioraznolikost, upravljanje površinskim vodama, planiranje, kontrola gradnje, odabir prijevoza itd.

Atlantis Engineering (Atlantis Inženjering) je grčka tvrtka iz ICT sektora s proizvodima koji podržavaju dnevne proizvodne aktivnosti u različitim tvrtkama s jednostavnim i naprednim

proizvodnim sustavima, prilagođenim savjetovanjem o održavanju i obuci te optimizaciji životnog ciklusa imovine. Glavno područje primjene njihove stručnosti je industrijska proizvodnja i održavanje. Tvrtka također ima značajno iskustvo u obuci na radnom mjestu, učenju temeljenom na radu, organizaciji radionica i pilot testiranju, ali i u rješavanju problema i metodama e-učenja za industrijske proizvodne tvrtke. Konačno, Atlantis sudjeluje u raznim istraživačko-razvojnim projektima (uključujući teme cirkularne ekonomije), nacionalnim projektima kao i u nekoliko projekata strukovnog obrazovanja.

Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla  je neprofitna organizacija (udruga) utemeljena kao partnerstvo između javnog, privatnog i civilnog sektora. Smještena na sjeverozapadu Hrvatske uz granicu sa Slovenijom, Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla pokriva 11 jedinica lokalne samouprave, s oko 44 000 stanovnika na području od 439 km2. Cilj naše Lokalne razvojne strategije je promicati uspješno i održivo gospodarstvo, diverzifikaciju poljoprivrednih aktivnosti i podržavati lokalno tržište, stvoriti uključivo lokalno područje i podržavati održivi socijalni društveni razvoj. Implementacija Lokalne razvojne strategije se temelji na LEADER pristupu, što znači da LAG raspisuje natječaje za poljoprivrednike i jedinice lokalne samouprave. Osim toga, LAG Zagorje-Sutla se bavi i volonterstvom, poduzetnštvom, društvenim uključivanjem i participacijom mladih, između ostalih stvari.

WIN (EU) je primarni pružatelj podrške mikropoduzećima u istočnoj graničnoj regiji u Irskoj.

Pružamo kontinuiranu podršku za poduzetnike, od usmjeravanja za one s općim interesom za samozapošljavanje, preko podrške u poslovnom planiranju za novoosnovane tvrtke, do specijaliziranog mentorstva za postojeće tvrtke u fazi rasta.

Od 2001. naš je tim pomogao 2 668 osoba-poduzetnika kako bi razvili poslovanje, zapošljavajući 4 615 ljudi i doprinoseći desecima milijuna eura godišnje gospodarstvu istočne granične regije.

WIN (EU) je registrirana u Republici Irskoj kao tvrtka pod nazivom “WIN Consultants Ltd”.

 

Općina Capannori javna je lokalna uprava koja djeluje na teritoriju od 165 km u Toskani, smještenom u blizini grada Lucca, s populacijom od 46.542 stanovnika. Općina Capannori surađuje na lokalnoj razini s različitim organizacijama i dionicima kao što su Služba za javno zdravstvo, škole, Gospodarska komora, Provincija Lucca, Toskanska regionalna uprava. Proteklih godina Capannori je proveo mnoge projekte i najbolje prakse u vezi s okolišem, aktivnim građanstvom i međukulturalnim dijalogom. Capannori je usvojio Zero waste strategiju u sektoru gospodarenja gradskim otpadom, postavši liderom u području prikupljanja od vrata do vrata i u europskoj Zero Waste mreži, a što je iskustvo relevantvno za projekt. Kad je riječ o građanskoj participaciji i cirkularnoj ekonomiji, Općina Capannori provela je projekt pod nazivom „Circularicity“, koji je odabrao najbolje inovativne ideje koje su razvili građani, koje su podržane putem alata građanskog crowdfundinga i koji je generirao start-up iskustva na teritoriju. Ovaj projekt započeo je put promišljanja o ekonomiji dijeljenja, ekonomiji udruživanja i ekonomiji suradnje općenito.