Skip to content

To facilitate the implementation of the project, the activities have been organized in different Working Parties (WP), assigning their coordination to a partner, which ensures an equitable distribution:

Radni paketi

Kako bi se olakšala provedba projekta, aktivnosti su organizirane u različitim radnim skupinama (RS), pri čemu je njihova koordinacija dodijeljena partneru, čime se osigurava ravnomjerna raspodjela

RP1 - KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE

će jamčiti da je projekt dobro organiziran, komuniciran i koordiniran kako unutar partnerstva tako i s tijelima za financiranje.RP2 - DISEMINACIJA I KOMUNICIRANJE

Nastoji razviti strategiju i alate za širenje projekta, kao i njegovu dugoročnu održivost i iskorištavanje na regionalnoj, nacionalnoj i razini EU.

WP3 - PAMETNI SAVJETI O POSLOVNIM MODELIMA CIRKULARNE EKONOMIJE ZA RURALNI RAZVOJ

Za pametne savjete o poslovnim modelima cirkularne ekonomije potrebno je razviti nove vještine, kompetencije i pristupe kao što je cirkularno promišljanje. Potrebno je izvršiti prilagodbu i redefinirati kvalifikacije stručnjaka za ruralni razvoj kako bi mogli odgovoriti na nove potrebe koje zahtijevaju poduzetnici. Potrebno je i zahtijevati novi profesionalni profil usmjeren na inteligentne savjet koji nastoji pridonijeti stvaranju promjena u načinu razmišljanja kako bi se olakšao prijelaz na cirkularnu ekonomiju u ruralnom kontekstu, a ne samo jednostavan prijenos znanja stečenog u običnom poduzetništvu na poduzetništvo u inovativnom ruralnom okruženju.

RP4 - IZGRADNJA KAPACITETA ZA PAMETNO SAVJETOVANJE O NOVIM CIRKULARNIM POSLOVNIM MOGUĆNOSTIMA U RURALNOJ EUROPI

Aktivnosti koje će se provesti su sljedeće: a) Razvoj mehanizama i metodologija za pametno savjetovanje o novim održivim poslovnim mogućnostima u ruralnim područjima, b) Komparativna analiza čimbenika uspjeha za izradu testa procjene održivosti ruralnih projekata o cirkularnoj ekonomiji (na primjer: uspješne poslovne inicijative, resursi za obuku & ICT alati za savjetovanje) i konačno c) razvoj alata za pametnu specijalizaciju za nove održive poslovne mogućnosti u ruralnim područjima, prilagođen zelenom, kružnom i plavom gospodarstvu i dostupnost osobama s funkcionalnom raznolikošću i/ili ranjivim skupinamaRP5: PRIJENOS ZNANJA ZA NOVE EUROPSKE RURALNOSTI

Transnacionalna mreža za promicanje i razvoj ruralnog okruženja u Europskoj uniji kroz cirkularnu ekonomiju stvorit će Dizajn Circular.Rur Lab (otvorenu digitalnu platformu inteligentnih specijalizacija za savjetovanje o cirkularnoj ekonomiji i inicijativama, posvećena obuci, prateći i istražujući, promišljajući i šireći znanje i iskustva vezana uz ovu temu)/ Pilot obuke s malim i srednjim poduzećima, udruge za potporu poduzetništvu, lokalne uprave i strukovni centri.

Skip to content