Skip to content

Seminar

Seminar

Za širenje i kapitaliziranje rezultata projekta, kao i za prikupljanje novih europskih znanja i dionika, organizirat će se Europski seminar u Belgiji. Organizacija ovakvog događaja vidi se kao neprocjenjiva prilika za iskorištavanje i umrežavanje. Seminar će biti organiziran u sklopu 3. koordinacijskog sastanka.